Disclaimer

AVT Machinaal Timmeren® spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt AVT Machinaal Timmeren® geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. AVT Machinaal Timmeren® behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

AVT Machinaal Timmeren® streeft naar een foutloze werking en goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
AVT Machinaal Timmeren® is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, of onderbrekingen van, of fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door AVT Machinaal Timmeren®, of door u aan AVT Machinaal Timmeren®, of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

AVT Machinaal Timmeren® aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.